Danmarks største sundhedsportal

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Betingelser og vilkår

Senest opdateret: oktober 2021

Generelt

Disse Betingelser og vilkår gælder for brug af Health 24’s DNA-relaterede websites, herunder dna-test.health24.dk.

Health 24, vi, vores eller os betyder Health 24 ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, CVR: 40476679.

Hvad tilbyder vi

Health 24 er Premium Partner for 24Genetics i Norden, som er den største biotechnologiske virksomhed i Europa indenfor DNA-tests til private, hvilket betyder et europæisk partnersamarbejde med et dansk genetisk laboratorium.

Health 24’s funktion i dette partnersamarbejde er at repræsentere 24Genetics som forhandler og distributør af deres DNA-tests i Norden, samt andre verdensdele efter aftale mellem parterne. Derudover tilbyder vi kundeservice i forbindelse med køb af DNA-kits via Health 24’s websites, personligt salg eller anden form for salg. 24Genetics’ betingelser vil træde i kraft ved modtagelse af de indsendte DNA-prøver hos dem.

Fortrydelsesret og refundering

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på nettet i Danmark og EU.

Hvis en kunde returnerer os et uåbnet og ubeskadiget kit, kan vi refundere hele beløbet minus fragtomkostninger på 250 kr. for hvert kit (kunden betaler returfragten). Hvis et kit er åbnet og/eller beskadiget, kan vi refundere hele beløbet minus 650 kr. for hvert kit.

Hvis du fortryder dit køb senere end 14 dage kan vi desværre ikke refundere den betalte pris.

Formål med genetisk analyse

Vi og vores partnere leverer vores service kun til private.

Testresultater og rapporter, leveret af vores DNA-partnere, er baseret på den tilgængelige videnskab. Disse rapporter er ikke beregnet til at fortælle dig noget om din nuværende sundhedstilstand og kan heller ikke blive brugt til at træffe lægefaglige beslutninger, herunder om du skal tage medicin eller ej. Den genetiske helbredsrapport er heller ikke beregnet til at fortælle dig noget om din risiko, dit foster eller barns risiko for at udvikle en specifik sygdom.

Du erklærer og accepterer, at levering af din spytprøve og resultaterne af dine genetiske oplysninger ikke indebærer nogen form for rettigheder til den videnskabelige forskning, tjenester eller produkter der er udviklet af vores partnere, organisationer eller personer tilknyttet os.

Spytprøve

Du giver din tilladelse til vores partnere, deres medarbejdere, direktører, ledere, underleverandører, samt samarbejdspartnere kan udføre en DNA-analyse af din spytprøve.

Du står for at den indleverede spytprøve er din egen. Du bekræfter specifikt, at du ikke er omfattet af et forbud eller en juridisk begrænsning i forbindelse med indsendelse af spytprøver fra dit land eller territorium.

Ved spytprøve fra børn erklærer du, at du har forældremyndighed over barnet og derved har retten til at handle på dets vegne. Derudover står du for, at spytprøven tilhører den mindreårige på hvis vegne du handler. Du skal kunne fremvise de nødvendige dokumenter, som bekræfter din ret til at repræsentere barnet.

Testresultater

Du giver os og vores partnere tilladelse til – helt eller delvist – at videregive resultaterne af din DNA-analyse til dig. Du anerkender og accepterer, at testresultaterne kan være positive eller negative. Derudover anerkender og accepterer du, at du er klar over, at de leverede testresultater kan være uventede og kan forårsage situationer med følelsesmæssig stress. Desuden accepterer og forstår du, at hvis dine genetiske oplysninger indikerer en højere risiko end gennemsnittet for at udvikle en bestemt patologi eller sygdom betyder det ikke, at du vil udvikle dem.

Fremtidig videnskabelig forskning i genetisk materiale kan – helt eller delvist – ændre tolkningen af ​​dit DNA, da nyopdagede genetiske markører kan ændre på risici for forskellige tilstande, patologier og sygdomme.

Beskyttelse af genetiske oplysninger

Laboratoriet, som vi eller vores partnere har indgået et samarbejde med, har ikke adgang til nogen af ​​dine personlige data (inklusive fuldt navn), da dataene gennemgår en dissociationsproces. En unik stregkode giver mulighed for at linke de genetiske oplysninger, der stammer fra din spytprøve, til din kundekonto. Under alle omstændigheder og for større sikkerhed vil det resterende DNA bliver destrueret to måneder efter endt analyse.

Rettigheder

Vi ejer juridisk en række intellektuelle ejendomsrettigheder i relation til vores websites, inklusive:

Begrænsning af ansvar

Selvom vi gør alt for at have en høj datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra eller via vores websites. Der er altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Vi fralægger os ethvert ansvar for eventuelle brister i datasikkerheden.

Vi påtager os intet ansvar for udenforståendes brud på brevhemmeligheden, herunder i forbindelse med transport af e-mails eller indbrud i systemer tilhørende Health 24.

Vores websites indeholder adskillige links til andre websites. Vi indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse websites, ligesom vi ikke indestår for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der fra vores websites sker formidling, eller hvortil der linkes.

Brugere kan ikke holde os ansvarlige for tab, skader, indirekte eller potentielle tab og besparelser, der måtte følge af, at vi opdaterer eller ændrer vores betingelser eller services.

Brugere kan heller ikke holde os ansvarlige for tab, skader, indirekte eller potentielle tab og besparelser, som de måtte lide på grund af driftsforstyrrelser eller driftsfejl, uanset af hvilken art, herunder EDB-virus og orm. Vi påtager os intet ansvar for tab af data.

Vi vil bestræbe os på at udføre alle kommercielt realistiske handlinger for at minimere perioder med driftsforstyrrelser.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for brud på vores forpligtelser i disse handelsbetingelser, hvis vi er forhindret i eller afholdt fra at overholde vores forpligtigelser af en årsag, der er uden for vores kontrol. Dette inkluderer brand, lynnedslag, oversvømmelse, ekstremt vejr, strejke, lockout, krig, civil uro eller fejl i telekommunikation eller computersystemer.

Markedsføring

Health 24 har ret til at anvende nogle af kundernes oplysninger til at markedsføre vores services. Det betyder, at nogle oplysninger kan blive synlige på Health 24 og i tilhørende markedsføringsmaterialer. Vi offentliggør aldrig personligt identificerbare oplysninger.

Ophavsret

Alt materiale, der findes på vores websites, er beskyttet i henhold til loven om ophavsret, og det må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form – hverken helt eller delvist – uden en skriftlig tilladelse fra os. Overtrædelse af dette vil medføre et bødeforlæg fra vores side.

Misligholdelse af betingelser

Brugeren må ikke drive en hvilken som helst form for kommerciel service eller bruge vores websites som en kilde til materialer eller kontaktdata til markedsføringsaktiviteter.

Det er ikke tilladt at publicere links til vores websites uden skriftlig tilladelse.

Ved eventuelt misbrug anmelder vi forholdet til politiet og vil om nødvendigt tage retslige skridt for at få kompensation for eventuelt økonomisk tab og/eller skade.

Cookies

På vores websites anvendes der cookies med det formål at optimere websitet og dettes funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Cookies kan til enhver tid slettes fra computeren eller mobilenheden. Vi henviser til vores Datapolitik.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne i anledning af aftalen og alt i forbindelse hermed afgøres efter dansk ret ved Sø-­ og Handelsretten i København. Hvis sagen falder uden for Sø­- og Handelsrettens kompetence, skal den behandles ved Københavns Byret.

Ændring af disse betingelser

Vi kan ændre disse betingelser, når vi finder det passende, og tilføje eller på anden måde tilrette disse betingelser. Venligst tjek disse betingelser fra tid til anden for at se, om der er nogen ændringer. Hvis du bruger vores websites, bekræfter du, at du er enig i alle de ændringer, som vi laver.